อื่นๆ

ราคาของการทำ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง จะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่ต้องการทำการรักษา จำนวนครั้งที่ต้องทำการรักษา และเป้าหมายสูงสุดของคุณ

กำหนดแผนการทำการรักษาร่วมกับแพทย์ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง ของคุณ ซึ่งเป็นแผนที่ปรับให้เหมาะกับรูปร่างของคุณ เป้าหมายของคุณ และงบประมาณของคุณ