ได้รับการควบคุม
มีประสิทธิภาพ
ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม
ปกติแล้วไม่ต้องใช้ยาชา

การแช่แข็งไขมันระหว่างกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง

คนส่วนใหญ่มีไขมันที่ไม่ยอมหายไป แม้ว่าจะควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายแล้วก็ตาม

เทคโนโลยี การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง ใช้ความเย็นที่ได้รับการควบคุมลงไปยังเป้าหมาย และทำลายเฉพาะเซลล์ไขมันเหล่านี้เท่านั้น

ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ร่างกายของคุณจะจัดการกับไขมันเหล่านั้นด้วยวิธีการตามธรรมชาติ และกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไป

ดังนั้น เซลล์ไขมันที่ได้รับการทำการรักษาแล้วจะถูกกำจัดออกไปอย่างถาวร

การกำจัดไขมันหลังจากกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง

เซลล์ไขมันที่ถูกแช่แข็งในระหว่างกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง จะค่อยๆ ถูกทำลายและหายไปจากร่างกายผ่านกระบวนการกำจัดโดยธรรมชาติของร่างกาย การกระจายเซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้รับการทำการรักษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เซลล์ไขมันหลังจากการลดน้ำหนักด้วยวิธีการแบบทั่วไป

หลังจากควบคุมอาหารและน้ำหนักลดลงแล้ว เซลล์ไขมันจะมีขนาดเล็กลง แต่จำนวนเซลล์จะยังคงเท่าเดิม การลดน้ำหนักไม่ได้ทำให้เซลล์ไขมันหายไป

โดยทั่วไป น้ำหนักที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่ทำให้จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่จะทำให้ขนาดของเซลล์ไขมันเปลี่ยนไป เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น เซลล์ไขมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้น

เซลล์ไขมันหลังจากกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง

กระบวนการแช่แข็งไขมันแบบ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง สามารถลดจำนวนเซลล์ไขมันจากหลายๆ บริเวณที่ได้รับการทำการรักษาได้มากกว่า 27% หลังจากทำรักษาไปแล้ว 6 เดือน

ร่างกายจะจัดการและกำจัดเซลล์ไขมันเหล่านี้ด้วยวิธีการตามธรรมชาติ มันจะไม่ลุกลามไปยังบริเวณอื่นๆ ในร่างกายของคุณ เซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้ทำรักษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

จากผลการวิจัยเชิงคลินิก มีการตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 52 บทความ

มีการทำรักษา การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง ไปแล้วกว่า 5 ล้านครั้งทั่วโลก

คนไข้ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างสูง

การรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

จากการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลาหลายปี คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง มีพื้นฐานจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีการตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้จากงานวิจัยเชิงคลินิกเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง ถึง 52 บทความ